Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání

Název: Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání
Zdrojový dokument: Krčmová, Marie; Chloupek, Jan. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [421]-451
Rozsah
[421]-451
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence