Hierarchizace sémantické struktury věty

Název: Hierarchizace sémantické struktury věty
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 29-36
Rozsah
29-36
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence