Analýza objektů s primární funkcí těžebních jam z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo

Název: Analýza objektů s primární funkcí těžebních jam z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo
Zdrojový dokument: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, c1984, pp. 23-195
Rozsah
23-195
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence