Kazdová, Eliška

Varianty jmen:

Kazdová, Eliška (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 54.

Kapitola
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 197–238.

Kapitola
Kazdová, Eliška. Analýza objektů s primární funkcí těžebních jam z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 23–195.

Článek
Kazdová, Eliška. [Arazova, R.B. Kamennyje orudija truda rannych zemledel'česko-skotovodčeskich plemen zapadnogo Azerbajdžana: po dannym eksperimental'no-trasologičeskich [i.e. èksperimental'no-trasologičeskich] issledovanij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 192.

Článek
Kazdová, Eliška. [Archeologičeskije otkrytija na novostrojkach: drevnosti severnogo Kavkaza: materialy rabot Severokavkazskoj ekspedicii [i.e. èkspedicii]. Odpovědný redaktor I.S. Kameneckij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 172–173.

Článek
Válek, David; Kazdová, Eliška; Kovář, Josef Jan. Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 159–169.

Článek
Kazdová, Eliška. [The Celts. Edited by Sabatino Moscati]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 199–201.

Článek
Kazdová, Eliška. Další lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 9–56.

Článek
Kazdová, Eliška. Domitianovské reliéfy od Cancellerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 47–56.

Článek
Kazdová, Eliška; Weber, Zdeněk. [Doneus, Michael. Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich: ein Beitrag zur Chronologie der Stufe MOG I der Lengyel-Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 295–297.

Článek
Kazdová, Eliška. [Fedorov-Davydov, German Aleksejevič. Statističeskije metody v archeologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 173–174.

Článek
Kazdová, Eliška. [Godłowska, Marta; Kulozycka-Leciejewiczowa, Anna; Machnik, Jan; Wiálański, Tadeusz. Prahistoria ziem polskich. T. 2, Neolit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. 150–152.

Článek
Kazdová, Eliška. [Horáková, Jana; Peška, Jaroslav; Kalábek, Marek. Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourovci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 101–102.

Článek
Kazdová, Eliška. Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 127–141.

Článek
Kazdová, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 39–50.

Článek
Kazdová, Eliška. Ke klasifikaci významu ornamentace moravské malované keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 43–67.

Článek
Kazdová, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 7–24.

Článek
Kazdová, Eliška. K úmrtí docenta PhDr. Pavla Koštuříka, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1999, roč. 48, č. M4, s. 9–11.

Článek
Kazdová, Eliška. [Kuzmová, Klára. Terra sigillata v zbierkach muzea. Katalog III, Rímske zbierky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. 222–223.

Článek
Kazdová, Eliška. K vybraným chronologickým znakům kultury s MMK. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, roč. 32, č. E28, s. 113–126.

Článek
Kazdová, Eliška. [Milisauskas, Sarunas. Archaeological investigations on the linear culture village of Olszanica]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 135–136.

Článek
Kazdová, Eliška. Moravská malovaná keramika z polohy "Sklep" u Střelic (okr. Znojmo) ze školní sbírky Katedry prehistorie Filozofické fakulty univerzity JEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 73–89.

Článek
Hložek, Martin; Kazdová, Eliška. Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 23–31.

Článek
Kazdová, Eliška. Některé znaky protolengyelu ve starším stupni kultury s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 15–24.

Článek
Kazdová, Eliška. Nové lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 27–66.

Článek
Kazdová, Eliška; Weber, Zdeněk. Der numerische Code der mährischen bemalten Keramik - seine Struktur und Anwendung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 91–100.