Jazyk a společnost

Název: Jazyk a společnost
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986, pp. 47-74
Rozsah
47-74
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence