Bibliografická poznámka

Název: Bibliografická poznámka
Zdrojový dokument: Holzbachová, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 135-137
Rozsah
135-137
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence