A contribution to questions of the philosophy of science

Název: A contribution to questions of the philosophy of science
Contributor
Vanderziel, Jeffrey (překladatel)
Zdrojový dokument: Holzbachová, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 138-150
Rozsah
138-150
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A