A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila: shakespearovské překlady Milana Lukeše

Název: A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila: shakespearovské překlady Milana Lukeše
Variantní název:
  • And Fortune on his damned quarry smiling, shew'd like a rebells whore: Milan Lukeš's Translations of Shakespeare
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 48-64
Rozsah
48-64
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Milan Lukeš, one of the leading theatre practitioners, theorists and Shakespeare translators of the late 20th century, valued his 1979 translation of Macbeth most, considering it the optimal combination of brutality, expressiveness and irony, coinciding with the spirit of its time. The article works out the notion of cultural dramaturgy as a key mover behind the act of translation; it also contrasts drama translation and literary translation drawing conclusions in regards of their critical assessment. The core part of the article discusses translation opportunism in Lukeš's Macbeth, i.e. the moments when the translator is making use of what the target language offers, often warping the semantic potential of the play. One specific feature of Lukeš's translations are reversions: places where the translator reverts the cadence or order things (on the level of syntax or semantic units) with the result of changing radically the lived experience of the passage and of the play as a whole. Another part focuses on cacophony and expressivity of Lukeš's translation, his mixtures of high and low style and intentionally uncanny or "ugly" expressions. This case study refines the critical tools for assessing drama translation.
Reference
[1] BALAŠTÍKOVÁ, Dana. 2010. Saudek's translation of King Lear. Nepublikovaná magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[2] CETERA, Anna. 2008. Enter Lear: The Translator's Part in Performance. Varšava: WUW, 2008.

[3] DAWKINS, Richard. 1976. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976. (Česky jako Sobecký gen. Př. Vojtěch Kopský. Praha: Mladá fronta, 1998.)

[4] DRÁBEK, Pavel. 2010. České pokusy o Shakespeara. Brno: Tribun EU, 2010 (soukromý tisk).

[5] EMPSON, William. 1935. Some Versions of Pastoral: a Study of the Pastoral Form in Literature. London: Chatto & Windus, 1935.

[6] FIRBAS, Jan. 1992. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

[7] FIRBAS, Jan. 2010. Collected Works of Jan Firbas. Volume 1 (1951–1967). SVOBODA, Aleš, CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, URBANOVÁ, Ludmila (eds.). Brno: Masaryk University Press, 2010.

[8] GOFFMAN, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor Books, 1959. (Česky jako Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Př. Milada McGrathová. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.)

[9] GRICE, Paul. 1989. Studies in the Way of Words. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

[10] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, LEŠTÁCHOVÁ, Barbora. 2011. Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle. Theatralia/Yorick, roč. 14, podzim 2011, č. 2, s. 162–179.

[11] HILSKÝ, Martin. 1984. Otokar Fischer a Macbeth v Čechách. In Etapy českého uměleckého překladu. Referáty přednesené na semináři konaném u příležitosti 100. výročí narození Otokara Fischera. Praha: Sdružení českých překladatelů, 1984, s. 36–45.

[12] HOBBES, Thomas. 1969. Leviathan. Ed. John Plamenatz. London: Collins, 1969.

[13] LEVÝ, Jiří. 1963. Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963.

[14] MUIR, Kenneth (ed.). 1984. William Shakespeare: Macbeth. Arden Shakespeare (2. série). Londýn: Methuen, 1984.

[15] NORD, Christiane. 1997. Translating As a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing, 1997.

[16] SHAKESPEARE, William. 1951. Macbeth. MUIR, Kenneth (ed.). Arden Shakespeare. 2. série. London: Methuen, 1951.

[17] SHAKESPEARE, William. Macbeth (§§1979§§). Př. Milan Lukeš. Kapradí [online], [citováno dne 15. 12. 2011]. Dostupné na webové stránce: http://corpora.fi.muni.cz/kapradi.

[18] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2010. Sága českého shakespearovského překladatelství. Divadelní revue, roč. 21, 2010, č. 3, s. 158–160.