Martin Crimp: dramatik překladatelem, překladatel adaptátorem

Název: Martin Crimp: dramatik překladatelem, překladatel adaptátorem
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 214-226
Rozsah
214-226
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
anglicky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] ANDERMAN, Gunilla M. 2005. Europe on Stage: Translation and Theatre. London: Oberon Books,2005.

[2] BRÁZDA, Radim. 2001. Jean Baudrillard – simulace, simulakra a reverzibilita. In BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Praha: Periplum, 2001.

[3] CRIMP, Martin, SLOUPOVÁ, Jitka. 1994. Jsem vážný autor: Rozhovor Jitky Sloupové s Martinem Crimpem. Svět a divadlo, roč. 5, 1994, č. 1, s. 102–104.

[4] CRIMP, Martin, DROZD, David. 2003. Pochybuji o každém rozhodnutí: S Martinem Crimpem rozmlouval David Drozd. Svět a divadlo, roč. 14, 2003, č. 1, s. 70–73.

[5] CRIMP, Martin. 2004. Interview: Martin Crimp. The playwright talks about Cruel and Tender, his radical reworking of Sophocles' Trachiniae. Rozhovor vedl CAVENDISH, Dominic. Theatre Voice 11. 5. 2004, [citováno dne 15. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.theatrevoice.com.

[6] CRIMP, Martin. 2005. Plays 2: No One Sees the Video; The Misanthrope; Attempts on Her Life; The Country; Four Unwelcome Thoughts. Londýn: Faber and Faber, 2005.

[7] DEVINE, Harriet. 2006. Looking Back: Playwrights At The Royal Court 1956–2006. London: Faber and Faber, 2006.

[8] DOLEŽALOVÁ, Barbora. 2010. Martin Crimp: Od překladu k adaptaci. Nepublikovaná bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[9] HANČIL, Jan. 2007. Royal Court Theatre & divadlo dramatických autorů. Praha: AMU, 2007.

[10] LEVÝ, Jiří. 1983. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983.

[11] LOGAN, Brian. 2003. Whose play is it anyway? Guardian, 12. 3. 2003, [citováno dne 15. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.guardian.co.uk/stage/2003/mar/12/theatre.artsfeatures.

[12] MOLIÈRE. 1966. Lakomec, Misantrop, Tartuffe. Př. Novák, J. Z. Praha: Mladá fronta, 1966.

[13] SIERZ, Aleks. 2007. Theatre of Martin Crimp. London: Methuen Drama, 2007.

[14] SIERZ, Aleks. 2005. Reputations: Martin Crimp. Panelová diskuze s Lidsay Posnerem, Danem Rebellatem, Auriol Smith a Anne Tipton. Theatre Voice, 13. 5. 2005, [citováno dne 15. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.theatrevoice.com.

[15] SIERZ, Aleks. 2007. Martin Crimp: Why the British playwright is stranger in our midst. The Independent, 8.3.2007, [citováno dne 15. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/features/martin-crimp-why-the-british-playwright-is-stranger-in-our-midst-439362.html.

[16] SLOUPOVÁ, Jitka. 1994. Nebezpečné vztahy Martina Crimpa. Svět a divadlo, roč. 5, 1994, č. 1, s. 99–102.

[17] ZATLIN, Phyllis. 2005. Theatrical translation and film adaptation: a practitioner's view. Clevedon: Multilingual matters, 2005.