[Prosecký, Jiří a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu]

Název: [Prosecký, Jiří a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu]
Zdrojový dokument: Religio. 1999, roč. 7, č. 2, s. 215-217
Rozsah
215-217
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Prosecký, Jiří a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 80-85983-58-3.