Earth beliefs and Earth priests among the Konkomba of Northern Ghana

Název: Earth beliefs and Earth priests among the Konkomba of Northern Ghana
Variantní název:
  • Uctívání Země a kněží Země u Konkombů v severní Ghaně
Přispěvatel
Papoušek, Dalibor (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Religio. 2003, roč. 11, č. 1, s. [77]-100
Rozsah
[77]-100
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Země hraje u Konkombů a jiných kmenů západní Afriky mimořádně důležitou roli v ekonomickém, sociálním i náboženském životě. Konkombové věří, že božstvo Země, Kiting, je matkou boha Uwumbora. V personifikované podobě se Kiting vyskytuje u všech Konkombů. Manifestuje se prostřednictvím mnoha duchů Země, kteří vystupují jako ochránci klanů. Duchové Země, kteří se zpřítomňují ve svatyních Země, jsou mužského nebo ženského pohlaví. Jsou zdrojem a principem života; poskytují plodnost a potravu; garantují bezpečí a sociální a morální řád. Svým původem a aktivitou jsou závislí na bohu Uwumborovi. Spojují členy klanu s daným územím a ospravedlňují zděděné právo klanu obýva a užívat zemi. ...