[Slobodník, Martin; Pirický, Gabriel, ed. Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu]

Název: [Slobodník, Martin; Pirický, Gabriel, ed. Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu]
Zdrojový dokument: Religio. 2004, roč. 12, č. 1, s. 155-158
Rozsah
155-158
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slobodník, Martin; Pirický, Gabriel, ed. Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Bratislava: Chronos, 2003. 198 s. ISBN 80-89027-08-3.