Bible českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století

Název: Bible českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století
Variantní název:
  • Bibles of Czech religious emigrants and secret non-Catholics in the 18th century
Zdrojový dokument: Religio. 2005, roč. 13, č. 2, s. [231]-258
Rozsah
[231]-258
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Persistence of Czech secret non-Catholics in the 17th and 18th centuries, during the era of violent counter-Reformation, was granted primarily through their reading of protestant religious books. Some of them originated from the times before the White Mountain battle, nevertheless in the 18th century they mainly represented new editions made by Czech religious emigrants in Saxony, Silesia, Brandenburg and Hungary (Slovakia). The article concerns with Czech emigrants' editions of Bible or its parts, which include one Biblical digest by Comenius, three full text editions from Halle, ten separate editions of the New Testament and other books, Psalms, Gospels, and moreover, for Protestant churches extraordinary, Ecclesiasticus. ...
Note
Tato studie je výstupem grantu GA ČR č. 404/04/0980 "Tajní nekatolíci v českých zemích v 18. století z perspektivy historického a historicko-antropologického studia".