[Pokorný, Petr. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace]

Název: [Pokorný, Petr. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace]
Zdrojový dokument: Religio. 2006, roč. 14, č. 2, s. 285-287
Rozsah
285-287
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pokorný, Petr. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 174 s. Oikúmené; sv. 111. ISBN 80-7298-135-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.