Religion, politics and national identity in modern Japan : examining the issue of Yasukuni shrine

Název: Religion, politics and national identity in modern Japan : examining the issue of Yasukuni shrine
Variantní název:
  • Náboženství, politika a národní identita v moderním Japonsku : případ svatyně Jasukuni
Zdrojový dokument: Religio. 2009, roč. 17, č. 1, s. [57]-74
Rozsah
[57]-74
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve svatyni Jasukuni v Tokiu je uctíváno na 2,5 milionu "duší" padlých ve válkách, které Japonsko vedlo od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Od konce války navštívilo svatyni mnoho japonských politiků, včetně předsedů vlád. Zatím posledním premiérem, který během svého funkčního období Jasukuni navštívil, byl v roce 2006 Džuničiró Koizumi. Návštěvy japonských politiků ve svatyni vyvolávají značné kontroverze doma i ve světě, protože svatyně je od svého založení v roce 1869 považována za symbol japonského nacionalismu a tzv. "státního šintó", které bylo jako základ japonského militarismu zrušeno Spojenci v roce 1945. Svými odpůrci je Jasukuni kritizována jako přežívající ikona válečné agrese. Navíc jsou zde v roli ochranných božstev japonského národa uctíváni i váleční zločinci, odsouzení Tokijským tribunálem za zločiny proti míru a lidskosti, mezi jinými válečný premiér, generál Hideki Tódžó. Odpůrci svatyně poukazují rovněž na princip odluky náboženství od státu, zakotvený v japonské ústavě z roku 1947. Jasukuni se i přes tuto kritiku dostávalo od řady politických představitelů poválečného Japonska značné podpory. Zastánci Jakusuni poukazují na důležitost uctívání předků v japonském náboženském myšlení a prohlašují tuto tradici za základ úcty k padlým v Jasukuni. Případ svatyně Jasukuni je dobrým příkladem proměn náboženských prvků spolu s měnícími se společenskými potřebami a historickým kontextem, kdy se z rodinného uctívání předků stává důležitá součást japonské národní ideologie s domácími i mezinárodními politickými dopady.
Note
The publication is supported by the Grant Foundation of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, for the year 2008.
Stať vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU pro rok 2008.