[Mičaninová, Mária. Koruna královstva rabína Šlomo ben Gabirola]

Název: [Mičaninová, Mária. Koruna královstva rabína Šlomo ben Gabirola]
Zdrojový dokument: Religio. 2011, roč. 19, č. 1, s. 132-134
Rozsah
132-134
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mičaninová, Mária. Koruna královstva rabína Šlomo ben Gabirola. Vyd. 1. Praha: Berman, 2010. 362 s. ISBN 978-80-904207-5-5.