[Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii]

Název: [Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii]
Zdrojový dokument: Religio. 2012, roč. 20, č. 1, s. 128-129
Rozsah
128-129
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život; sv. 47. ISBN 978-80-257-0399-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.