Kdo byl Arnošt Gerad?

Název: Kdo byl Arnošt Gerad?
Variantní název:
  • Who was Arnošt Gerad?
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 4, s. 36-40
Rozsah
36-40
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
První stať o Havránkovu žáku na brněnské filozofické fakultě, který zahynul v koncentračních táborech. Jeho disertace Systém časů v nové bulharštině, v jihomakedonských dialektech, v staroslovenštině a srbocharvátštině se sice cituje v slavistické literatuře, dosud se však nenašla.
First paper dedicated to Havránek's disciple and student at the Faculty of Arts in Brno, who died in a concentration camp. Though his thesis called "Time systems in Modern Bulgarian, South Macedonian dialects, Old Slavonic language and in Serbo-Croatian" is quoted in reference books, it was not found yet.