Má česká rusistika kvalitní překladový slovník lingvistických termínů? (Východiska)

Název: Má česká rusistika kvalitní překladový slovník lingvistických termínů? (Východiska)
Variantní název:
  • Do Czech Russian Studies have quality bilingual dictionary of linguistic terms? (Starting points)
Autor: Gregor, Jan
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 4, s. 41-51
Rozsah
41-51
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek analyzuje možnosti a nedostatky dostupných překladových slovníků lingvistických termínů v české jazykovědné rusistice. Podle autora není kvalitní slovník tohoto typu českým uživatelům k dispozici.
The article analyses the possibilities and shortcomings of available bilingual dictionaries of linguistic terms in Czech Russian studies. According to the author, a quality dictionary of this type is not available.