Brzdy pasiva

Název: Brzdy pasiva
Variantní název:
  • Brakes of the passive
Autor: Karlík, Petr
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 57-65
Rozsah
57-65
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie analyzuje omezení pro analytické pasivum v češtině. Ukazuje, že koncepce, které mají k dispozici jen syntaktická pravidla derivace, přegenerovávají, a hledá řešení tohoto problému v rozlišování různých light v° (ve stylu H. Harley(ové), 2009 a jinde). Brzdy pasiva mohou tak být analyzovány syntakticky, i když jsou intuitivně vnímány jako sémantická omezení.
The study analyzes restrictions for the analytical passive in Czech. It shows that conceptions which have only derivation rules at their disposal overgenerate, and it looks for a solution of this problem in distinguishing different light v° (in the style of H. Harley). The brakes of the passive can thus be analyzed syntactically despite being intuitively perceived as semantic restrictions.
Reference
[1] BISKUP, P.: Prefixes in Target State Participles. Handout, FASL 20, MIT, 2011. http://www.uni-leipzig.de/~biskup/

[2] BURZIO, L.: Italian Syntax: A Government-Binding Approach. Dordrecht Reidel 1986.

[3] CAHA, P. – SCHEER, T.: The Syntax and Phonology of Czech Templatic Morphology. In: Antonenko, A. – J. F. Bailyn ad. (eds.), Formal Approaches to Slavic Languages 16. The Stony Brook Meeting 2007. Ann Arbor, Michigan Slavic Publications, s. 68–83.

[4] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Olomouc, Votobia 1998.

[5] HARLEY, H.: The Morphology of Nominalizations and the Syntax of vP. In: Giannakidou, A. – M. Rathert (eds.), Quantification, Definiteness, and Nominalization. Oxford –New York, OUP 2009, s. 321–343.

[6] HOPPER, P. J. – THOMPSON,S. A.: Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56, 1980, s. 251–299. | DOI 10.1353/lan.1980.0017

[7] CHOMSKY, N.: Remarks on Nominalization. In: Jacobs, R. – P. Rosenbaum (eds.), Readings in English Transformational Grammar. Waltham/Mass., Ginn and Co. 1970, s. 184–221.

[8] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983.

[9] GRIMSHAW, J.: Argument Structure. Cambridge, Mass., MIT Press 1990.

[10] KARLÍK, P.: Pasivum v češtině. SaS 65, 2004, s. 82–113.

[11] KARLÍK, P.: Bemerkungen zur Diachronie der tschechischen -ní-/-tí-Derivate. Anzeiger für slavische Philologie 39, 2012, s. 113–145.

[12] KRCHŇAVÁ, K: Verbální a adjektivní participia v češtině. Magisterská diplomová práce. Brno, FF MU 2010.

[13] PERLMUTTER, D. M.: Impersonal Passives and the Unaccusative Hypothesis. In: Jaeger, J. J. ad. (eds.). Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley, University of California 1978, s. 157–189.

[14] PERLMUTTER, D. M. (ed.): Studies in Relational Grammar 1. Chicago, University of Chicago Press 1983.

[15] TARALDSEN, K. T. – MEDOVÁ, L.: The Czech Locative Chameleon. In: Bašić; M. – M. Pantcheva ad. (eds.). Nordlyd 32. Special Issue on Space, Motion and Result. Tromsø 2007, s. 200–238.

[16] VESELOVSKÁ, L. – KARLÍK, P.: Analytic Passives in Czech. Zeitschrift für Slawistik 49, 2004, s. 163–235.