Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín – Pravčice 2 : předběžná zpráva

Název: Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín – Pravčice 2 : předběžná zpráva
Variantní název:
  • Eine Lengyel-Siedlung an der Fundstelle Hulín – Pravčice 2 : vorläufiger Bericht
  • The Lengyel Settlement in the Hulín – Pravčice 2 site : a preliminary report
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [121]-139
Rozsah
[121]-139
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší základní informace o novém výzkumu lengyelského sídliště s nálezy celkem 17 půdorysů nadzemních staveb a dokladem pohřbu v sídlištním objektu. Stavby lze podle tvaru půdorysu rozdělit na 6 typů, které využívaly žlabovou a/nebo sloupovou konstrukci stěn. Jelikož se některé půdorysy překrývají, mělo sídliště prokazatelně více fází. Sídliště bylo předběžně datováno do mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou, především na základě nalezených fragmentů keramických nádob, plastik, k zajímavým nálezům patří mj. měděná sekera. Nakonec je diskutováno postavení sídliště v rámci regionu.
The article presents basic information about archaeological research of the Lengyel settlement in Hulín – Pravčice 2 (Eastern Moravia), which has uncovered unique finds of the ground plans of buildings and evidence of a burial in one of the settlement features. According to the form of the ground plans, the buildings can be divided into six types. As can be seen from the superposition of some ground plans, the settlement had several phases. The site can be dated to the Moravian Painted Ware Culture II, mainly according to ceramic sherds and fragments of antropomorhic idols; a copper axe is among the more interesting finds. Finally, the position of the settlement within the region is discussed.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.