Kalábek, Marek

Varianty jmen:

Kalábek, Marek (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Kapitola
Kalábek, Marek. Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005). In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, s. 150–157.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek; Trávníčková, Šárka; Dresler, Petr. Katalog hrobových celků a nálezů. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 15–127.

Článek
Kalábek, Marek; Kalábková, Pavlína. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín – Pravčice 2 : předběžná zpráva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 121–139.

Článek
Kalábek, Marek. Letecká prospekce střední Moravy. Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 2, s. 77–98.

Kapitola
Obsah. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 5.

Článek
Peška, Jaroslav; Kalábek, Marek. Prvotní informace o pohřebišti KZP s bohatými hroby z Hulína – Pravčic 2 na východní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 271–282.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Úvod. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 7–8.

Článek
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, roč. 22, č. 1, s. 27–69.

Kapitola
Kalábek, Marek. Záchranný archeologický výzkum v Olomouci – Nemilanech. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 9–14.