Prvotní informace o pohřebišti KZP s bohatými hroby z Hulína – Pravčic 2 na východní Moravě

Název: Prvotní informace o pohřebišti KZP s bohatými hroby z Hulína – Pravčic 2 na východní Moravě
Variantní název:
  • Erste Informationen über ein Gräberfeld der Glockenbecherkultur mit reichen Gräbern in Hulín – Pravčice 2 in Ostmähren
  • Primary information about a Bell Beaker Culture burial site with richly-equipped graves from Hulín – Pravčice 2, Eastern Moravia
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [271]-282
Rozsah
[271]-282
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Záchranný výzkum lokality Hulín – Pravčice 2, trať "Višňovce", přinesl podstatnou část birituálního pohřebiště KZP s 45 hroby soustředěnými do dvou výrazných uskupení. Ve výbavě nejrozměrnějších a nejhlubších hrobů (9 celkem, 6 v řadě za sebou) se odráží jasné stopy majetkové diferenciace vedoucí k myšlence o pohřbech výše postavené společenské skupiny, která prostřednictvím zvládnutí pokročilých technologií (zejména zpracování kovů) soustředila ve svých rukou společenskou prestiž, což našlo odraz v okázalosti pohřebního ritu. Zaujme pětice hrobů s kompletní bojovnicko-lukostřeleckou i kovotepeckou výbavou, ale hlavně přemírou (kolekce 88 kusů) šperků ze vzácných kovů – zlato, stříbro, elektrum.
Rescue research into the Hulín – Pravčice 2 location (the Višňovce site) has uncovered a substantial part of a bi-ritual burial ground of the Bell Beaker Culture, with 45 graves arranged into two major groups. The grave-goods in the largest and deepest graves (9 in total, 6 in a line) reflect property stratification, indicating burials of people of high social status who, thanks to a mastery of advanced technologies (especially metallurgy), wielded considerable power, a fact evidenced by the ostentation of the burial rite. Five graves contained the complete remains of warrior, archery and ironworking equipment, as well as a wealth of jewellery (88 pieces) made of precious metals such as gold, silver and electrum.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.