2

Title: Graeco-Latina Brunensia
Rok: 2012
Ročník: 17
Číslo: 2
Název čísla
Sborník na počest Jarmily Bednaříkové
Rok vydání
2012
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Poznámka
  • Curaverunt Irena Radová a Daniela Urbanová
Title Document
Jarmila Bednaříková, illustris femina bona, dicendi perita | [5]–7
Kysučan, Lubor
PDF
Title Document
Bibliografie Jarmily Bednaříkové za roky 1968–2012 | [9]–16
PDF
Články
Title Document
Visigothae versus Ostrogothae | [17]–24
Blažek, Václav
PDF
Did Socrates write? The evidence of Dion of Prusa (Or. 54.4, 55.12–13) and Epictetus (Diss. 2.1.32). | [25]–40
Franek, Juraj
PDF
Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian mystical tradition | [41]–55
Herůfek, Jan
PDF
The religio-political change in the reign of Augustus: the disappearance of public prodigies | [57]–67
Chalupa, Aleš
PDF
Is there a parody between Seneca and Petronius? | [69]–77
Jašková, Nina
PDF
Pseudohildegardino proroctví Insurgent gentes v českém kontextu. Srovnání textu Prophecia beate Hildegardis de fratribus minoribus z třeboňského rukopisu a Apologie Konráda Waldhausera | [79]–94
Kaderová, Jana
PDF
Antika v baroku – kulisa nebo živý pramen? Antická tradice v barokní době a její využití na příkladu barokních slavností v cisterciáckém klášteře ve Žďáře | [95]–109
Kysučan, Lubor
PDF
Ut hirpus satietur hircusque integer seruetur | [111]–115
Machajdíková, Barbora; Blažek, Václav
PDF
Trials with religious and political charges from the Principate to the Dominate | [117]–130
Melounová, Markéta
PDF
Debere in complement clauses | [131]–147
Mikulová, Jana
PDF
Eschatologie Ovidienne et la poetique de Bernard le Clunisien : (antechrist et aetas aurea dans l'oeuvre [i.e. l'œuvre] De contemptu mundi) | [149]–161
Nechutová, Jana
PDF
Příjmení typu Bednařík v češtině | [163]–169
Pleskalová, Jana
PDF
Ennius's collection Satura(e) | [171]–179
Poláková, Mariana
PDF
Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků | [181]–204
Pumprová, Anna
PDF
Anatomical adjectives with the components -ideus and -formis | [205]–213
Šimon, František; Marečková-Štolcová, Elena
PDF
Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen | [215]–228
Švanda, Libor
PDF
Poznámky ke starořeckým dialektům se zaměřením na hláskové a morfologické diferenční jevy ve vztahu k attičtině | [229]–235
Bartoněk, Antonín
PDF
Title Document
Graeco-Latina Brunensia | [237]
PDF
Title Document
Podmínky přijímání příspěvků | [238]–[239]
PDF