K některým problémům kulturní politiky SSSR a ČSR v meziválečném období

Název: K některým problémům kulturní politiky SSSR a ČSR v meziválečném období
Zdrojový dokument: Kšicová, Danuše. Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. Čerešňák, Bedřich (jiná role). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 139-144
Rozsah
139-144
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence