Bohemistika

Název: Bohemistika
Autor: Palas, Karel
Zdrojový dokument: Palas, Karel. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 73-81
Rozsah
73-81
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence