Bulharistika

Název: Bulharistika
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 33-34
Rozsah
33-34
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence