Seznam užitých zkratek v textu

Název: Seznam užitých zkratek v textu
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 314
Rozsah
314
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence