A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go"

Název: A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go"
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. [129]-134
Rozsah
[129]-134
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this article, the suppletion of Slavic *jьdǫ ~ *šьdlъ is examined and the long-established connection between the latter and *xoditi revisited with the conclusion that the two forms may not be related after all. The bias giving preference in the reconstruction to the palatalisation of the initial *x- over other possible sources of PSl. š- and to the ruki rule change of *s > *š > *x over other sources of initial *x- in Slavic needs to be reconsidered.
Reference
[1] Bičovský, Jan. 2008. "Initial x- in Slavic Revisted". In: Chatreššar 2008, Praha: Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy.

[2] Boryś, Wieslaw. 2005. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

[3] Dočkalová, Lenka – Blažek, Václav. 2011. On Indo-European Roads. Journal of Indo-European Studies, vol. 39, no. 3–4, p. 299–341.

[4] Kortlandt, F. 1979. "Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system" Lingua, 49/1, 51–70. | DOI 10.1016/0024-3841(79)90074-3

[5] Kortlandt, F. 1998. "The rise and fall of glottalization." Linguistica Baltistica 7, 147–150.

[6] LIV: Rix, Helmut 2001. Lexikon der Indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. Addenda und Corigenda zur ersten Ausflage zusammengelstellt von M. Kümmel. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

[7] Rejzek, Jiří. 2001. Český etymologický slovník. Praha: LEDA.