[Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar]

Název: [Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 262-264
Rozsah
262-264
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Balhar, Jan a kol. Český jazykový atlas. Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 579 s. ISBN 978-80-200-1967-7.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl v rámci řešení grantového projektu č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka.