[Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady)]

Název: [Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady)]
Autor: Hricsina, Jan
Zdrojový dokument: Études romanes de Brno. 2013, roč. 34, č. 2, s. 238-240
Rozsah
238-240
  • ISSN
    1803-7399 (print)
    2336-4416 (online)
Type: Recenze
Jazyk
portugalsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gramatika současné portugalštiny: (s praktickými příklady). Gramatiku vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. 1. vyd. Brno: Lingea, 2012. 143 s. ISBN 978-80-87471-56-2.
Reference
[1] CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá da Costa, 1999.

[2] Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady). Brno: Lingea, 2012.

[3] HAMPL, Zdeněk. Stručná mluvnice portugalštiny. Praha: Academia, 1972.

[4] JINDROVÁ, Jaroslava; MLÝNKOVÁ, Ludmila; SCHALKOVÁ, Eva. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

[5] JINDROVÁ, Jaroslava. Portugalština – souhrn gramatiky. Praha: Holman, 2009.

[6] MATEUS, Maria Helena Mira; et alii. Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Caminho, 2004.