O vzťahu literaúry a filozofie : (s ohľadom na poznávacie kompetencie)

Název: O vzťahu literaúry a filozofie : (s ohľadom na poznávacie kompetencie)
Zdrojový dokument: Farkašová, Etela. Brněnské přednášky. III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 24-39
Rozsah
24-39
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence