Úvod k přednáškám z dějin filosoficko-etického myšlení

Název: Úvod k přednáškám z dějin filosoficko-etického myšlení
Variantní název:
  • An introduction to the lectures from the history of philosophic-ethical thought
  • Einführung zur Vorlesungen aus der Geschichte des philosophisch-ethischen Denkens
  • Introduction au cours de l'histoire de la pensée philosophico-éthique
Zdrojový dokument: Hlavoň, Karel. Bratislavské přednášky. Šmajs, Josef (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 288-313
Rozsah
288-313
Typ
Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence