Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Název: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
199 s.
Edice
  • Etnologické studie; 9
ISBN
9788021056848
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 704992
Anotace
  • Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.
Poznámka
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Autoři
Chapter number Title Custom text
Autoři | 4
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5
PDF
Chapter number Title Custom text
Vesnická sídla, lidové stavby a bydlení v oblasti moravskoslezských Jeseníků : k typologii lidového domu v českých zemích | 6–16
Melzer, Miloš
PDF
Chapter number Title Custom text
Tradiční dům německého jazykového ostrova na Vyškovsku | 17–27
Dunajová, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Tradice staveb z hliněných válků na Hané | 28–42
Novotný, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Strom – využití druhotných surovin v každodenním životě obyvatel Západních Beskyd (na příkladu jedle a smrku) | 43–54
Michalička, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Pletení na rámu - textilní technika procházející staletí | 55–74
Mertová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Rubáš nebo rubáč? : otazníky kolem geneze ženského spodního šatu | 75–88
Jeřábková, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně i znak reprezentace | 89–111
Křížová, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj | 112–142
Šimša, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří | 143–160
Drápala, Daniel
PDF
Chapter number Title Custom text
Magické předměty na moravském venkově | 161–176
Doušek, Roman
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura | 177–194
PDF
Chapter number Title Custom text
Archaic phenomena of traditional culture in Moravia | 195–199
PDF