Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří

Název: Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří
Zdrojový dokument: Drápala, Daniel. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 143-160
Rozsah
143-160
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Kapitola je výstupem grantového projektu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Etnokulturní tradice Záhoří (konstanty a inovace) řešeného v roce 2010 a sumarizuje výsledky terénního výzkumu autora z let 2008–2011.
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence