Editorial note

Název: Editorial note
Zdrojový dokument: Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Jeřábková, Alena (editor); Křížová, Alena (editor); Kříž, Pavel (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 239
Rozsah
239
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence