Gnosticismus a jeho místo v dějinách náboženství: vymezení a prameny

Název: Gnosticismus a jeho místo v dějinách náboženství: vymezení a prameny
Zdrojový dokument: Chalupa, Aleš. Gnosticismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 5-15
Rozsah
5-15
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Gnosticismus a gnóze – terminologické vymezení -- Prameny k vědeckému zkoumání gnosticismu -- Rukopisy z Nag Hammádí: milník v dějinách studia gnosticismu -- Významné objevy gnostických textů v době po nálezu rukopisů z Nag Hammádí -- Význam objevu rukopisů z Nag Hammádí
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence