Українсько-чеський словник лінгвістичних термінів

Název: Українсько-чеський словник лінгвістичних термінів
Transliterovaný název
Ukrajins'ko-čes'kyj slovnyk lìnhvìstyčnych termìnìv
Zdrojový dokument: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 182-199
Rozsah
182-199
Typ
Kapitola
Jazyk
ukrajinsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence