Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička

Název: Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [57]-61
Rozsah
[57]-61
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The puppet film Cybernetic Grandmother (1962) by Jiří Trnka with music by Jan Novák represents an example of a critical attitude towards basic premises of cybernetics widely consumed in Czechoslovakia in 1960s after publishing the translation of Norbert Wiener's seminal work. Novák in cooperation with Trnka provides here a certain deconstruction of cybernetic mythology by its own truest means.
Reference
[1] České noviny.cz [online]. c2011 [cit. 2010-02-10]. Jiří Trnka. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jiri-trnka-vdechl-svym-loutkam-zivot/412246.

[2] LÉBL, Vladimír – MOKRÝ, Ladislav. Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964.

[3] Věk kybernetiky: populární encyklopedie. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1966.

[4] WIENER, Norbert. Kybernetika: neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.

[5] WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Praha: Československá akademie věd, 1963.