Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství

Název: Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2005
Rozsah
375 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 12
ISBN
8021030437
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 413566
Anotace
  • Publikace předkládá ukázky z děl významných autorů minulosti i přítomnosti, jejichž ideje významnou měrou ovlivnily či dosud ovlivňují sociologické uvažování o náboženství. Základní tezí publikace je idea, že náboženství konstruuje univerzální řád světa, který tento svět obdařuje smyslem. Náboženství pak vznáší nárok na takové společenské a kulturní uspořádání, které odpovídá univerzálnímu řádu světa. Vybrané texty proto popisují nejen základní sociologickou perspektivu, ale také procesy konstruování tohoto univerzálního řádu světa, producenty a udržovatele této konstrukce. Publikace se také věnuje procesům, které dnes tento řád zpochybňují, a snahám, které se jej naopak snaží obnovit. Vybrané texty Maxe Webera, Émila Durkheima, Karla Marxe, Petera Bergera, Thomase Luckmanna, Clifforda Geertze, Marka Juergensmeyera, Mika Featherstona, Rolanda Robertsona, Gillese Kepela, Miloše Mendela a Pavla Barši jsou doplněny úvodní studií editora publikace.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Vzdělávací nadací Jana Husa v rámci projektu Doktorské studium religionistiky na FF MU (Cursus Innovati 0301/NIF I).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Stará a nová témata sociologie náboženství | [9]–32
Lužný, Dušan
PDF
I. Sociologická perspektiva
Chapter number Title Custom text
Předznamenání k Sebraným statím k sociologii náboženství [1920] | [35]–46
Weber, Max
PDF
Sociologie náboženství a teorie poznání [1912] | [47]–64
Durkheim, Émile
PDF
Sociologie náboženství a sociologie vědění [1963] | [65]–74
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
PDF
II. Konstruování řádu
Chapter number Title Custom text
Náboženství a konstrukce světa [1967] | [77]–98
Berger, Peter L.
PDF
Definice náboženských jevů a náboženství [1912] | [99]–121
Durkheim, Émile
PDF
Náboženství jako kulturní systém [1973] | [123]–158
Geertz, Clifford
PDF
Vznik symbolických světů [1966] | [159]–170
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
PDF
Soupeřící ideologie řádu [1994] | [171]–182
Juergensmeyer, Mark
PDF
III. Producenti a udržovatelé řádu
Chapter number Title Custom text
O produkci vědomí [1846] | [185]–191
Marx, Karel
PDF
Intelektualismus a náboženství [1922] | [193]–207
Weber, Max
PDF
Udržování symbolického světa [1966] | [209]–231
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas
PDF
IV. Rozpad řádu
Chapter number Title Custom text
Sekularizace a pluralismus | [235]–251
Berger, Peter L.
PDF
Privatizace náboženství a morálky [1996] | [253]–263
Luckmann, Thomas
PDF
Konzumní kultura, postmodernismus a globální zmatek [1991] | [265]–289
Faetherstone, Mike
PDF
Globalizace, modernizace a postmodernizace. Nejasné postavení náboženství [1991] | [291]–299
Robertson, Roland
PDF
V. Boj za obnovu řádu
Chapter number Title Custom text
Předpoklady ideologizace soudobého monoteismu [2000] | [303]–331
Mendel, Miloš
PDF
Delegace boží moci a politická legitimita [2001] | [333]–343
Barša, Pavel
PDF
Znovu dobýt svět [1991] | [345]–355
Kepel, Gilles
PDF
Proč jsou náboženské konfrontace násilné [1994] | [357]–375
Juergensmeyer, Mark
PDF