Summary

Název: Summary
Variantní název
Summary : Josef Čapka Drahlovský: Customs and Songs of the people of Moravia (Obyčeje a zpěvy lidu moravského). Brno: Masaryk University, 2013. Prepared for publication by Miroslav Válka.
Zdrojový dokument: Válka, Miroslav. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. Válka, Miroslav (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 185-187
Rozsah
185-187
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Note
Summary of: Čapka Drahlovský, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského [Customs and songs of the people of Moravia]. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6628-1.
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: N/A