Zapomenutý parnasistní prozaik

Název: Zapomenutý parnasistní prozaik
Variantní název:
  • A forgotten Parnassian prose writer
Autor: Haman, Aleš
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 23-29
Rozsah
23-29
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with a forgotten Czech author writing in the 1880s. It traces features of Parnassian aesthetics in his prose and columns as well as the reception of his work by critics of that period (e.g. Jan Neruda).
Note
Tato studie vznikla v rámci grantového projektu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v českém a slovenském kontextu.
Reference
[1] FRYČER, Jaroslav (ed.), 1988. Neznámý Parnas (Praha: Odeon)

[2] HAMAN, Aleš, 1961. "Zapomenutí žánroví realisté", in Česká literatura 9, č. 1, s. 69–71

[3] LIER, Jan, 1887. "Píseň míru", Zlatá Praha 1887

[4] LIER, Jan, 1888. Fejetony II (Praha: F. Šimáček)

[5] LIER, Jan, 1889. Fejetony III (Praha: F. Šimáček)

[6] NERUDA, Jan, 1951. Podobizny 2, Spisy sv. 30 (Praha: Čs. spisovatel)

[7] NOVOTNÝ, Vladimír, 2006. "Prozaický zpěv Lierův: Píseň míru", in Paradoxy a paralely. Příspěvky k českému literárnímu dějepisectví. Od Komenského k Rejchrtovi (Praha: Cherm)

[8] ŠALDA, František Xaver, 1917. "Za Janem Lierem", Kmen 1, č. 18, s. 9–10

[9] ŠALDA, František Xaver, 1957. "Za Janem Lierem", in Kritické projevy 10 (Praha: Čs. spisovatel)

[10] ŠALDA, František Xaver, 1959. "Ještě Vrchlický", in Kritické projevy 12 (Praha: Čs. spisovatel)