Svět pod napětím

Název: Svět pod napětím
Variantní název:
  • The world under tension
Autor: Harák, Ivo
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 73-87
Rozsah
73-87
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The end of the 18th century and the beginning of the 19th century appear to have been a turning point in many ways as well as a key period for understanding the subsequent literary evolution. Areas in which tensions caused by historical processes became strongly evident were, for instance, the life styles and attitudes of the aristocracy, the intellectual atmosphere, the status of women in the society and the emergence of ego-documentary genres. With reference to the above-mentioned topics, this essay deals with two editions of ego-documentary texts written by two young noblewomen who spent their youth during the period of sentimentalism and romanticism. This essay demonstrates how strong the preserving role of states and cultural traditions was and to what extent individual – and in some passages even literary – features of the authors can be considered. (This literariness may also be caused by the fact that ego-documentaries have gradually become a valid part of literary context as well as by the fact that through ego-documentaries even traditional prose genres have been modified.)
Reference
[1] SOBKOVÁ z Kornic, Gabriela, provdaná ze Spens–Booden, 2009. Deníkové rodinné záznamy (1785–1808). (Praha: Scriptorium)

[2] ze SCHWARZENBERGU, Gabriela, 2006. Krátká cesta životem a Evropou. (Praha: Scriptorium)

[3] BAKER–BENTFIELD, George J., 1992. The Curse of Senzibility. Sex and Society in Eighteeth–Century Britain. (Chicago: Chicago University Press)

[4] BASTL, Beatrix, 2000. Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Früher neuzeit (Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag)

[5] ČAPSKÁ, Veronika – MARKOVÁ, Veronika, 2009. "Úvodní studie", in Sobková z Kornic, Gabriela, provdaná ze Spens–Booden, Deníkové rodinné záznamy (1785 –1808) (Praha: Scriptorium), s. 12–108

[6] DEKKER, Rudolf, 2002. Egodokuments and History. Autobiographical Writings in its Social Context since Middle Ages (Hilversum: Uitgeverij Verloren)

[7] ELLIS, Markman, The politics of Senzibility. Race, gender and commerce in the sentimental novel (Cambridge: Cambridge University Press)

[8] HABERMAS, Jürgen, 2006. Strukturální přeměna veřejnosti. (Praha: Filosofia)

[9] HARÁK, Ivo, 2013. "Dvě knihy, které bychom neměli přehlédnout", PLŽ 12, č. 2, s. 24–25

[10] HLAVAČKA, Milan, 1996. Cestování v éře dostavníku (Praha: Argo)

[11] KROUPA, Jiří, 2006. Alchymie štěstí: pozdní osvícenství a moravská společnost 1770 –1810 (Brno: ERA)

[12] KUBEŠ, Jiří, 2004. "Úvodní studie", in Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 (Praha: Scriptorium), s. 10–112

[13] LENDEROVÁ, Milena – PLŠKOVÁ, Jarmila, 2006. "Úvodní studie", in ze Schwarzenbachu, Gabriela: Krátká cesta životem a Evropou (Praha: Scriptorium), s. 10–65

[14] MOCNÁ, Dagmar, 2004. "Deníky", in Mocná, Dagmar – Peterka, Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka), s. 98–106

[15] PÁNEK, Jaroslav, 1995. "Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti", in Bobková, Lenka – Neudertová, M. (eds.): Cesty a cestování v životě společnosti (Ústí nad Labem: UJEP), s. 14–21

[16] RATAJOVÁ, Jana – STRNADOVÁ, L., 2013. "Gender a bádání o raném novověku", in Cerman, I. – Koldinská, Marie (eds.): Základní problémy studia raného novověku (Praha: Scriptorium), s. 50–64

[17] HOJDA, Zdeněk: Gabriela ze Schwarzenbergu: Krátká cesta životem a Evropou. http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/1/gabriela-ze-schwarzenbergu-kratka-cesta-zivotem-a-evropou/ (online cit. 20. 6. 2013)

[18] PAVLÍČKOVÁ, R.: Veronika Čapská – Veronika Marková (eds.): Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Boden: Deníkové rodinné záznamy (1785–1808). http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2010/9/veronika-capska-veronika-markova-eds-gabriela-sobkova-z-kornic-provdana-ue-spens-boden/ (cit. 20. 6. 2013)