Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny

Název: Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny
Variantní název:
  • Fantasy as a space for spiritual quest and change
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 103-111
Rozsah
103-111
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The essay focuses on selected literary works of the fantasy genre, both those intended for children (C. S. Lewis: The Chronicles of Narnia, Tonke Dragt: The Letter for the King /De brief voor de Koning, etc.) as well as those that became children's literature unintentionally (especially J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings). It discusses the motifs of quest for the fundamentals of life and the world, the higher order and the place of man in this order, and maturation or internal change of literary characters. In this connection the essay asks to what extent these motifs are typical for the genre of fantasy, what the role of the fantasy genre heritage is and why, especially due to its close relationship with fairy tales, chivalric epic or classic adventure literature. It also deals with the problem of whether fictional worlds create or do not create a specific space for the "initiation of the process of change" of young or possibly adult readers, i.e. whether the genre offers more than light reading.
Reference
[1] BRACKETTOVÁ, Leigh, 2007. Rhiannonův meč a jiné příběhy. Přeložili Pavel Medek, Ondřej Müller, Jana a Jan Oščádalovi (Praha: Albatros)

[2] DRAGTOVÁ, Tonke, 2000. Dopis pro krále. Přeložila Jana Irmannová-Pellarová (Praha: Albatros)

[3] ENDE, Michael, 2001. Nekonečný příběh. Přeložila Eva Pátková (Praha: Albatros, 2001)

[4] FUNKEOVÁ, Cornelia, 2005. Inkoustové srdce. Přeložila Emílie Harantová (Praha: Knižní klub)

[5] FUNKEOVÁ, Cornelia, 2010. Inkoustová krev. Přeložila Marta Urbanová (Praha: Knižní klub)

[6] FUNKEOVÁ, Cornelia, 2011. Inkoustová smrt. Přeložila Marta Urbanová (Praha: Knižní klub)

[7] LE GUINOVÁ, Ursula K., 1993. Čaroděj Zeměmoří. Přeložil Petr Kotrle (Brno: AF 167)

[8] LE GUINOVÁ, Ursula K., 1994. Hrobky Atuánu. Přeložil Petr Kotrle (Brno: AF 167)

[9] LE GUINOVÁ, Ursula K., 1995. Nejvzdálenější pobřeží. Přeložila Irena Přibylová (Brno: AF 167)

[10] LE GUINOVÁ, Ursula K., 2003. Příběhy ze Zeměmoří. Přeložil Petr Kotrle (Praha: Triton)

[11] LE GUINOVÁ, Ursula K., 2004. Tehanu: Poslední kniha Zeměmoří. Přeložili Irena Přibylová a Petr Kotrle. Vydání druhé (Praha: Triton)

[12] LE GUINOVÁ, Ursula K., 2005. Jiný vítr. Přeložil Petr Kotrle (Praha: Triton)

[13] LEWIS, C. S., 2006a. Letopisy Narnie – Plavba Jitřního poutníka. Přeložila Veronika Volhejnová. Vydání ve Fragmentu první (Havlíčkův Brod: Fragment)

[14] LEWIS, C. S., 2006b. Letopisy Narnie – Poslední bitva. Přeložila Veronika Volhejnová. Vydání ve Fragmentu první (Havlíčkův Brod: Fragment)

[15] LINDGRENOVÁ, Astrid, 1992. Bratři Lví srdce. Přeložila Jarka Vaňková (Praha: Albatros)

[16] MALORY, Thomas, 1997–1998. Artušova smrt. Svazky I–III. Přeložil Ivory Rodriguez (Brno: Jota)

[17] TOLKIEN, J. R. R., 1993a. Pán prstenů – Společenstvo prstenu. Přeložila Stanislava Pošustová. Vydání druhé (Praha: Mladá fronta)

[18] TOLKIEN, J. R. R., 1993b. Pán prstenů – Dvě věže. Přeložila Stanislava Pošustová. Vydání druhé (Praha: Mladá fronta)

[19] TOLKIEN, J. R. R., 1993c. Pán prstenů – Společenstvo prstenu. Přeložila Stanislava Pošustová. Vydání druhé (Praha: Mladá fronta)

[20] DOROVSKÝ, Ivan – ŘEŘICHOVÁ, Vlasta (eds.), 2007. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé (Praha: Libri)

[21] FERRÉ, Vincent, 2006. Tolkien: Na březích Středozemě. Přeložil Alan Beguivin (Praha: Mladá fronta)

[22] PAYNEOVÁ, Leane, 2006. Skutečný a Přítomný – Myšlenkový svět C. S. Lewise. Přeložil Jan Šraml (Praha: Návrat domů)

[23] PRINGLE, David (ed.), 2003. Fantasy: Encyklopedie fantastických světů (Praha: Albatros)

[24] PROVAZNÍK, Jaroslav, 2006. "Literatura zvaná fantasy", Tvořivá dramatika, 17, č. 2, s. 42

[25] ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, 2006. "Počátky fantasy", Tvořivá dramatika, 17, č. 2, s. 37–41

[26] ŠUST, Martin, 2004. "O autorce", in LE GUINOVÁ, Ursula K.: Tehanu: Poslední kniha Zeměmoří. Přeložili Irena Přibylová a Petr Kotrle. Vydání druhé (Praha: Triton), s. 247–257

[27] TRĘBICKI, Grzegorz, 2007. Fantasy : evolucja gatunku (Kraków: Universitas)

[28] ZACHOVÁ, Alena, 2004. "Mýty a mýtotvorné příběhy v četbě dětí a mládeže", in URBANOVÁ, Svatava a kol.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století (Olomouc: Votobia), s. 240–259