Horní Lhota: Fašanky 2011. Kanalizace aneb Konec septiků v Čechách

Název: Horní Lhota: Fašanky 2011. Kanalizace aneb Konec septiků v Čechách
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 212-225
Rozsah
212-225
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] FROLEC, Václav. 1988. Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Ústav lidového umění ve Strážnici, 1988.

[2] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[3] LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. 2004. Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.

[4] PETRÁKOVÁ, Blanka. 2012. Folklorní tradice luhačovického Zálesí. Masopustní obchůzky [online]. Luhačovice [cit. 27. 5. 2012]. Dostupné na http://www.luhacovice.cz/4792-folklor.

[5] POPELKA, Pavel. K typologii masopustních obchůzek na východní Moravě. In Václav Frolec. Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1988.

[6] Rozhovor z Horní Lhoty. 2013. Rozhovor pořízený Janou Žáčkovou o Fašankách v Horní Lhotě, 13. 9. 2013. Záznam se nalézá v soukromém archivu Jany Žáčkové.

[7] TOUFAR, Pavel. 2004. Leden – srpen. In id. Český rok na vsi a ve městě. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 2004.

[8] ZÍBRT, Čeněk. 1910. "Masopust držíme..." Veselé chvíle v životě lidu českého. Sv. II. Praha: Nakladatelství Fr. Šimáčka, 1910.

[9] ZÍBRT, Čeněk. 2006. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad, 2006.

[10] ZRŮBEK, Rudolf. 2005. Jaro, léto, podzim, zima. Praha: Academica, 2005.