Martinské hody v Kyjově, 12.–14. 11. 2010

Název: Martinské hody v Kyjově, 12.–14. 11. 2010
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 226-247
Rozsah
226-247
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BACHTIN, Michail Michajlovič. 1975. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Odeon, 1975.

[2] FRANTA, Jan. 2005. Historie. Farní chrám [online]. Římskokatolická farnost Kyjov(2005) [citováno 2. 7. 2011]. Dostupné na http://home.tiscali.cz/farnostkyjov/historie.htm.

[3] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[4] HOŘÍNEK, Zdeněk. 2008. Drama, divadlo, divák. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008.

[5] LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. 2004. Lidové zvyky. Praha: Vydavatelství Lidové noviny, 2004.

[6] OREL, Jaroslav. 1951. Posvícenské "hody": příspěvky k výzkumu sociální lidové kultury. Disertační práce, Filozofická fakulta MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 1951 (nepubl.).

[7] PAVLICOVÁ, Martina. 2007. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe jako předmět etnologického studia: mikrosociální sondy. Habilitační práce, Filozofická fakulta MUNI Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2007 (nepubl.).

[8] PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. 1997. Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997.

[9] Z historie souboru [online]. 2013. Slovácký soubor Kyjov (2013) [citováno 2. 7. 2011]. Dostupné na http://www.slovackysoubor.cz/history/.

[10] ZÍBRT, Čeněk. 1950. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad, 1950.