Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911‒1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce

Název: Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911‒1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 330-352
Rozsah
330-352
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The present study deals with the analysis of narrative style in the film production in the Czech lands between 1911‒1915; it presents, in particular, a comparison of two distinct narrative trends, one present in the films of the Kinofa company and the second one represented by the films made with ASUM with special regard to the former ones. The analysed material is perceived from two different perspectives: vertically, from top to bottom (the general argument is demonstrated on a restricted sample of extant films) and the other way round (a thorough analysis of one example verifies the validity of the general argument). The nature of the Czech cinematography in the given period is being drawn against the background of the silent era, as well as the aesthetic norms of the contemporary international cinematography.
Reference
[1] BORDWELL, David. 1995. Visual Style in Japanese Cinema, 1925–1945. Film History 7 (1995): 1: 5–31.

[2] BORDWELL, David. 1997. On the History of Film Style. Cambridge, UK: Harvard University Press, 1997.

[3] BORDWELL, David. 2006. Nordisk and the Tableau Aestetic. In Lisbeth Richter Larsen aDan Nissen (edd.). 100 Years of Nordisk Film. Copenhagen: Danish Film Institute, 2006: 80–95.

[4] BORDWELL, David, Janet STAIGER a Kristin THOMPSON. 1985. The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Columbia University Press, 1985.

[5] BREWSTER, Ben. 1990. Deep Staging in French Films 1900–1914. In Thomas Elsaesser a Adam Barker (edd.). Early Cinema. Space – Frame – Narrative. London: BFI, 1990: 45–55.

[6] BREWSTER, Ben a Lea JACOBS. 1997. Theatre to Cinema. Oxford: Oxford University Press, 1997.

[7] ČERVENÝ, Jiří. 1959. Červená sedma. Praha: Orbis, 1959.

[8] ELSAESSER, Thomas. 1990. Introduction. In Thomas Elsaesser a Adam Barker (edd.). Early Cinema. Space – Frame – Narrative. London: BFI, 1990: 18–19.

[9] ELSAESSER, Thomas a Adam BARKER (edd.). 1990. Early Cinema. Space – Frame – Narrative. London: BFI, 1990.

[10] GAUDREAULT, André. 1990. Film, Narrative, Narration. The Cinema of the Lumiere Brothers. In Thomas Elsaesser a Adam Barker (edd.). Early Cinema. Space – Frame – Narrative. London: BFI, 1990: 68–75.

[11] GUNNING, Tom. 1990. Non-Continuity, Continuity, Discontinuity. A Theory of Genres in Early Films. In Thomas Elsaesser a Adam Barker (edd.). Early Cinema. Space – Frame – Narrative. London: BFI, 1990: 86–94.

[12] GUNNING, Tom. 2001. Film atrakcí. Raný film, jeho diváci a avantgarda. Iluminace 13 (2001): 2: 51–57.

[13] GUNNING, Tom. 2004. Estetika úžasu. Raný film a(ne)důvěřivý divák. In Petr Szczepanik (ed.). Nová filmová historie. Praha: Herrmann & synové, 2004: 149–166.

[14] KEIL, Charlie. 2001. Early Cinema in Transition. Story, Style, and Filmmaking, 1907–1913. Madison: The University of Wisconsin Press, 2001.

[15] LARSEN, Lisbeth Richter a Dan NISSEN (edd.). 2006. 100 Years of Nordisk Film. Copenhagen: Danish Film Institute, 2006.

[16] MUSSER, Charles. 2004. Éra nickleodenů začíná. Vytváření podmínek pro hollywoodský modus reprezentace. In Petr Szczepanik (ed.). Nová filmová historie. Praha: Herrmann & synové, 2004: 224–245.

[17] SALT, Barry. 2009. Film Style and Technology. History and Analysis. London: Starword, 2009.

[18] ŠTÁBLA, Zdeněk. 1988. Data a fakta z dějin čs. kinematografie, 1896–1945, sv. 1. Praha: Československý filmový ústav, 1988.

[19] THOMPSON, Kristin. 1985. The Formulation of the Classical Style, 1909–1928. In David Bordwell, Janet Staiger a Kristin Thompson.The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Columbia University Press, 1985.

[20] THOMPSON, Kristin. 1997. Narration early in the transition to classical filmmaking. Three Vitagraph shorts. Film History 9 (1997): 4: 410–434.

[21] THOMPSONOVÁ, Kristin a David BORDWELL. 2011. Dějiny filmu. Praha: AMU – NLN, 2011.

[22] WASSERMAN, Václav (ed.). 1959. Průkopníci čs. kinematografie V. Jan Kříženecký a jeho první herec Josef Šváb-Malostranský. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.