Ať múzy promluví

Název: Ať múzy promluví
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 373-375
Rozsah
373-375
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ať múzy promluví: tři byzantská kvazidramata. Z řeckých originálů přeložila a předmluvou opatřila Alena Sarkissian. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 121 s. Pro Oriente: dědictví křesťanského Východu; sv. 18. Byzantská knihovna; sv. 2. ISBN 978-80-7465-027-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] PUCHNER, Walter. 1991. Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas. Wien: Nakladatelství Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991.

[2] PUCHNER, Walter. 1996. The Crusader Kingdom of Cyprus. A Theatre Province of Medieval Europe?. Athény: Academy of Athens, 1996.

[3] PUCHNER, Walter. 2006/2007. Beiträge zur Theaterwissenschaft Südosteuropas und des mediterranen Raums, díl 1 a 2. Vídeň: Böhlau Wien, 2006/2007.

[4] VIVILAKIS, Iosif. 2007. Wprowadzenie do dramatu bizantyjskiego [Úvod do byzantského dramatu]. Konteksty 61 (2007): 2: 57‒68.

[5] WAGNER, Fr. Guil. 1846. Fragmenta Euripidis [Euripidovské fragmenty]. Paříž: Didot, 1846.