Teatra polskie. Historie ; Teatra polskie. Rok katastrofy

Název: Teatra polskie. Historie ; Teatra polskie. Rok katastrofy
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 376-385
Rozsah
376-385
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kosiński, Dariusz. Teatra polskie: historie. Warszawa: PWN : Instytut teatralny Zbigniewa Raszewskiego, 2010. 587 s. ISBN 978-83-01-16264-1.
Kosiński, Dariusz. Teatra polskie: rok katastrofy. Warszawa: Znak, 2013. 408 s. ISBN 978-83-240-2126-0.
Reference
[1] RANDSTAETTER, Roman. 1981. Ja jestem Żyd z Wesela [Já jsem Žid z Veselky]. Poznaň: Wydawnictwo poznańskie, 1981.

[2] DUDZIK, Wojciech. 2010. Ke kulturní teatrologii. In Radka Kunderová (ed.). Tendence v současném myšlení o divadle. Brno: JAMU, 2010: 63–70.

[3] KOLANKIEWICZ, Leszek. 1999. Dziady, teatr święta zmarlych [Dziady, divadlo svátku zemřelých]. Gdaňsk: Slowo/obraz terytoria, 1999.

[4] KOLANKIEWICZ, Leszek a Dariusz KOSIŃSKI. 2010. Palimpsest żałoby. Dialog 55 (2010): 10: 76‒87.

[5] KOSIŃSKI, Dariusz. 2007. Polski teatr przemiany [Polské divadlo proměny]. Vratislav: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2007.

[6] KOSIŃSKI, Dariusz. 2010. Grotowski a divadlo proměny. Divadelní revue (2010): 3: 88. Přel. J. Pilátová.

[7] KOSIŃSKI, Dariusz. 2011. Polnisches Theatre. Eine Geschichte in Szenen. Berlín: Theater der Zeit, 2011.

[8] McKENZIE, Jon. 2001. Perform or Else. From Discipline to Performance. Routledge 2001.

[9] ROUBAL, Jan. 2005. Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[10] SNYDER, Timothy. 2013. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Paseka/Prostor, 2013.

[11] TURNER, Victor W. a Edward M. BRUNER (edd.). The Anthropology of Experience. Chicago: University of Illinois Press, 1986.