Konstrukce reality jako umělecké východisko

Název: Konstrukce reality jako umělecké východisko
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-18
Rozsah
14-18
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto článku se zaměřím na dva umělce – fotografy – Thomase Demanda a Henryho Peach Robinsona, kteří v rámci umělecké tvorby využívali své dřívější produkty. Robinson žil a tvořil v 19. a 20. století, Demand v současnosti. Oba fotografovali nikoli reálný svět, ale vlastní re-konstrukci reality. Robinson pracoval s fotomontáží, Demand vytváří miniaturní repliky fotografií jiných autorů, které pak sám fotograficky zaznamenává. Tato práce je srovnáním jejich přístupu k tvorbě s důrazem na záměrné zkreslování skutečnosti v umělecké fotografii. Zabývat se budu zejména otázkou, zda je vůbec relevantní mluvit pouze o manipulaci jako takové bez dalšího časového a kontextuálního zařazení díla.
Reference
[1] ANDĚL, Jaroslav, 2004. Česká fotografie 1840–1950. Příběh moderního média. Praha: Kant. ISBN 80-86217-66-3.

[2] BARTHES, Roland, 2005. Světlá komora. Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra. ISBN 80-86603-28-8.

[3] BAZIN, André, 2004. Ontologie fotografického obrazu. In: CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann a synové. s. 21–27.

[4] BENJAMIN, Walter, 2004. Malé dějiny fotografie. In: CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann a synové. s. 9–21.

[5] EJZENŠTEJN, Sergej, 1961. Kamerou, tužkou i perem. Praha: Orbis.

[6] EJZENŠTEJN, Sergej, 1963. O stavbě uměleckého díla. Praha: Československý spisovatel.

[7] HLAVÁČ, Ludovít, 1987. Dějiny fotografie. Martin: Vydavatelstvo Osveta.

[8] LÁB, Filip a Pavel TUREK, 2009. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1617-9.

[9] LÁB, Filip a Alena LÁBOVÁ, 2009. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum. ISBN 8024616475.

[10] LISTER, Martin, 2003. Extracts From Introduction To The Photographic Image In Digital Culture. In: WELLS, Liz (ed.). The Photography Reader. London – New York: Routledge. s. 218–227.

[11] MANOVICH, Lev, 2003. The Paradoxes of Digital Photography. In: WELLS, Liz (ed.). The Photography Reader. London – New York: Routledge. s. 240–251.

[12] ROBINSON, Henry Peach, 1881. Pictorial Effect in Photography. Being Hints on Composition and Chiaro-oscuro for Photographers. Philadelphia: Published by Edward L. Wilson. Dostupné také [online] z: http://archive.org/stream/pictorialeffect00robigoog#page/n76/mode/2up.